موسسه تحقیقاتی فناوران خورشید پژوه

دوره ها

عنوان نوع کلاس مدت زمان بسته آموزشی هزینه (تومان)
مدیریت انرژی در ساختمان غیرحضوری 16ساعت کتاب + پاورپوینت 50000 تومان ثبت نام
بازاریابی تجهیزات خورشیدی غیرحضوری 8 ساعت کتاب + پاورپوینت 50000تومان ثبت نام
طراحی، نصب و راه اندازی آبگرمکن‌های خورشیدی مقیاس خانگی غیرحضوری 16ساعت کتاب + پاورپوینت 50000 تومان ثبت نام
طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برق خورشیدی متصل به شبکه غیرحضوری 16ساعت کتاب 50000 تومان ثبت نام
طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برق خورشیدی منفصل از شبکه غیرحضوری 12ساعت کتاب + پاورپوینت 50000 تومان ثبت نام
مرورگری 1 غیرحضوری 8 ساعت کتاب + پاورپوینت 25000 ثبت نام
آشنایی با نرم افزار Mabna19 حضوری 12ساعت نرم افزار 200000تومان ثبت نام
نرم افزارHOMERجهت مدلسازی سیستم های خورشیدی حضوری 12ساعت نرم افزار 200000تومان ثبت نام
نرم افزارRET Screen جهت مدلسازی سیستم های خورشیدی حضوری 12ساعت نرم افزار 200000تومان ثبت نام
نرم افزار PVSOL جهت مدلسازی سیستم های برق خورشیدی متصل به شبکه حضوری 8 ساعت نرم افزار 200000تومان ثبت نام
نرم نرم افزار PVSOL جهت مدلسازی سیستم های برق خورشیدی منفصل از شبکه حضوری 8 ساعت نرم افزار 200000تومان ثبت نام