موسسه فناوران کارآفرین نوآور

شتاب دهنده مهارتی"کارانو"

این طرح  یک شبکه راهبردی جهت توانمندسازی مهارتی و پرورش کارآفرینان نوآور است.  طرحی مبتنی بر کارآفرینی شبکه‌ای که مهارت آموختگان بیکار، زنان سرپرست خانوار ماهر،  شاغلین ماهر در بخش مشاغل خانگی،  شاغلین ماهر در بخش کسب و کارهای کوچک و تمامی شاغلین علاقمند به توسعه کسب و کار خود و یا تغییر شغل را به عنوان گروه هدف اصلی مد نظر دارد. 

هم اینک بسیاری از افراد فاقد شغل مناسب در کشور، مهارت لازم را ندارند و یا در صورت داشتن مهارت، نبود سیستم راهبری مناسب پشتیبانی فکری و اجرایی بویژه در بخش بازار و فروش و امور مرتبط با کسب و کار مانع ایجاد یک شغل مولد و پایدار برای آنها می‌شود. طرح  شتاب دهنده مهارتی "کارانو" که هم اینک فرایند اجرایی شدن آن با همکاری اداره کار، تعاون و امور اجتماعی استان تهران در حال اجراست، در پاسخ به این نیاز و بر مبنای تجربیات موسسه از سال 1384 تدوین شده است. تجربه ای که برای اولین بار با عنوان " خویش فرمای خلاق" شکل گرفت و اینک با تکمیل و افزودن بخش‌هایی به آن به اولین شتاب دهنده مهارتی کشور تبدیل شده است.  در این طرح چهار عامل اصلی سرمایه‌ای مورد نیاز کارآفرینان  (استراتژیک، دانشی، ارتباط، مالی) تامین خواهد شد. متقاضیان  پس از ارزیابی اولیه در شبکه از دید روانشناختی و مهارتی  و طی کردن دوره های توانمند سازی در حوزه کسب و کار بصورت تیم‌های مشترک، هسته اولیه یک کسب و کار مهارتی را شکل می‌دهند و سپس در مرحله اصلی شتاب دهنده از خدمات پشتیبانی شبکه‌ای در حوزه‌های مختلف تامین مالی، جذب سرمایه گذار،  تامین تجهیزات، فروش و بازاریابی، حقوقی، ... بهره‌مند خواهند شد.   شتاب دهنده به میزان 20 درصد در سهام بنگاه اقتصادی ایجاد شده  در طی این فرایند  سهیم خواهد شد.           

            

        طرح شتاب دهنده مهارتی  کارانو 

اهداف طرح

این طرح در راستای سیاست‌های اشتغالزایی و کارآفرینی کشور و بر مبنای اقتصاد مقاومتی  با  اهداف زیر را تعریف شده است :

  • ایجاد شبکه حمایتی و پشتیبانی نوآوری برای  کارآفرینان

  • ایجاد خوشه های کاری و تخصصی در میان کارآفرینان با نگاه نوآوری در فرایند های کاری، محصول، خدمات، مدل کسب و کار

  • ایجاد پل ارتباطی با بازار فروش در داخل و خارج

  • ایجاد شبکه تامین مواد و تجهیزات برای کار خوشه های کاری

  • ایجاد برند و مدیریت آن در سطح ملی و بین المللی

  • افزایش توان صادراتی از طریق Joint های خارجی

  • استفاده از ظرفیت های خالی در بنگاه های تولیدی کشور

  • استفاده از تجارب متخصصین بازار و مهارت در خوشه های کاری