موسسه فناوران کارآفرین نوآور

امداد صنعت

امداد صنعت/ تعاون  مبنایی در جهت هدفمند کردن تسهیلات اعطایی دولت با ضمانت پشتیبانی فکری

در دنیای کنونی، اصل رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی مبتنی بر میزان توان نوآوری بنگاه‌ها می‌باشد. لذا در این رقابت فشرده جهانی تنها بنگاهی شانس ادامه کار می‌یابد که خود از توان نوآوری برخوردار بوده و یا از یک شبکه توانمند نوآوری حمایت شوند. لذا با توجه به ساختار کنونی اکثر واحدهای کوچک و متوسط که از توان نوآوری کمی برخوردار بوده و فاقد حمایت از یک شبکه راهبرد نوآوری می‌‌باشند، بالاجبار فعالیت‌های آنها کم شده و بعضا به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمده‌اند. این خود بزرگترین صدمه اقتصادی بر پیکر اشتغال و اقتصاد خرد و کلان کشور است.

 بدین منظور این موسسه بر پایه تجربیات چندین ساله خود با همراهی تیمی متشکل از کارشناسان خبره داخلی و خارجی، طرحی با عنوان "  طرح امداد صنعت" را تدوین نموده است که  با استفاده از پتانسیل نخبگان دانشگاه و صنعت، حمایت و توسعه واحدهای صنعتی هر استان  با استفاده از  سنجش  و ارتقای توان رقابت پذیری آنها در سطح ملی و بین المللی  بر مبنای شاخص‌های نوآوری را مد نظر قرار می‌دهد.

در این راستا این طرح توسط موسسه در قالب کارگزار، سنجش توان نوآوری واحدهای صنعتی با بهره‌گیری از مدل بومی INNO-NET و پتانسیل نخبگان دانشگاه و صنعت بر عهده دارد و دولت به عنوان تسهیل‌گر ایفای نقش  می‌نماید. این سنجش مبنایی در جهت هدفمند کردن تسهیلات اعطایی دولت به سمت واحدهایی است که توان رقابت پذیری مناسبی دارند و علاوه بر آن سیستم نظارت و پشتیبانی طراحی شده پس از اعطای تسهیلات نیز، ضمانتی در استفاده صحیح آن در جهت رونق تولید و حوزه‌های دارای ضعف واحد است.

اهداف اجرای طرح

  • هدایت مناسب تسهیلات دولت به واحدهایی که توان رقابت پذیری را در سطح ملی و یا بین المللی دارند

  • ایجاد چتر حمایتی راهبردهای نوآورانه در بخش‌های فرهنگ، استراتژی، فرایند، محصول، مدل کسب و کارنوآورانه  برای واحد متقاضی

  • افزایش سرمایه‌های نامشهود واحدهای متقاضی با تزریق ایده‌های نوآورانه در فرایند، محصول،خدمات و یا مدل کسب و کار

  • حفظ ارزش رقابتی  واحد صنعتی در مقابل آثار ناشي از تغییرات سریع فناوری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیای نوین

  • حفظ و ارتقای سطح اشتغال در واحدهای متقاضی از طریق افزایش سطح توان نوآوری

  • بکارگیری پتانسیل دانشگاهیان در صنعت و موثرتر کردن فعالیت‌های دفتر  ارتباط با صنعت دانشگاه از طریق راه‌اندازی مراکز خدمات نوآوری و اشتغال فناوری بصورت عملی و اجرایی

  • بکارگیری دانشجویان در تامین محتوای عملی و اطلاعات بازار کار واحدهای متقاضی تسهیلات

ویژگی طرح

جهت اجرای طرح در سطح ملی، کلیه سیستم‌ها تحت شبکه وب هستند و تمامی متقاضیان حمایت به راحتی به آن دسترسی دارند. نحوه اجرایی شدن طرح با پذیرش کارگزار توسط دولت و اعلام آن به متقاضیان شروع می‌شود.  پس از آن، تمامی واحدهای متقاضی حمایت درخواست خود را به کارگزار تحویل و کارگزار توان رقابتی واحدهای متقاضی را بر اساس میزان توان نوآوری آنها سنجش می‌نماید. در صورت احراز شرایط لازم، واحد متقاضی جهت اخذ تسهیلات به مراکز ذیربط دولتی توسط کارگزار معرفی می‌شوند.

نکته اصلی این طرح خدمات پس از اعطای تسهیلات است که ادامه دار بودن فعالیت نظارتی تیم کارگزار بر مبنای چگونگی بکارگیری تسهیلات توسط واحد صنعتی و سنجش سالیانه سطح توان نوآوری و امتیازدهی دوره‌ای است که بر آن مبنا با سنجش عملکرد واحد، رقابت پذیری واحد را در صحنه رقابت ملی با اعطای مشاوره‌های اجرایی حمایت نماید. به واحدهای متقاضی پس از سنجش اولیه گواهینامه‌ای به عنوان گواهینامه توان نوآوری اعطا می‌شود که مبنای اعطای تسهیلات خواهد بود.

نقطه قوت دیگر این طرح دریافت پشتیبانی از شبکه شرکت‌های معتبر اروپایی از طریق گروه AWI آلمان، که مجری طرح نماینده آن در ایران است، می‌باشد که در آن 70 هزار شرکت عضویت دارند و امکان همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف برای شرکت‌های ایرانی را قابل بررسی می‌نمایند. علاوه بر این در این شبکه راهبرد نوآوری فرصت بازاریابی و فروش آنلاین در سطح خرد و کلان نیز دیده شده است تا در آینده بتواند جایگاهی نظیر سایت www.alibaba.com را  در ایران داشته باشد.

 

مدل سنجش توان نوآوری INNO-NET شامل چه بخش‌هایی است؟

بخش‌های اصلی و شاخص‌های تعیین شده جهت سنجش نوآوری در این مدل برای بنگاه کوچک و متوسط در دو دسته تقسیم می‌شود:

  • زیر ساخت‌ها

متشکل از عواملی است که وضعیت کنونی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. بخش‌های اصلی مورد سنجش در این حوزه سیستم تولید ایده، سیستم توسعه محصول و یا خدمات، وجود ساختار بنگاهی مناسب و فرهنگ نوآوری است.

  • بررسی عملکرد و نتایج نوآوری

سازمانی نوآور است که با کمک سیستم های موجود در سازمان به ساخت یک مجموعه نوآورانه کمک کند و بهترین عملکرد و خروجی را در حوزه نوآورانه داشته باشد. بر این مبنا به منظور بررسی عملکرد سازمانی در حوزه نوآوری، شاخص‌های مرتبط در حوزه‌های نتایج کلیدی عملکرد(مالی)، نتایج مشتری، نتایج جامعه، فرایندها، منابع و شرکا و رهبری مورد سنجش قرار می‌گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند  عضویت در طرح