موسسه فناوران کارآفرین نوآور

دوره ها

عنوان نوع کلاس مدت زمان بسته آموزشی هزینه (تومان)
مدل‌های کسب و کار نوآورانه غیرحضوری 12ساعت جزوه آموزشی + پاورپوینت ثبت نام
آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي روش خلاق حل مسائل مهندسي TRIZ (سطح مقدماتی) غیرحضوری 16ساعت جزوه آموزشی + پاورپوینت ثبت نام
آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي روش خلاق حل مسائل مهندسي TRIZ (سطح ابتدایی) غیرحضوری 16ساعت جزوه آموزشی + پاورپوینت ثبت نام
آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي مديريت جامع نوآوري غیرحضوری 16ساعت کتاب + پاورپوینت 60000 ثبت نام
آشنایی با نگارش برنامه کسب و کار غیرحضوری 12ساعت جزوه آموزشی + پاورپوینت 50000 ثبت نام
آموزش دوخت کفش حضوری 3ماهه 600000 ثبت نام
تزئینات چرمی حضوری 1.5 ماهه 360000 ثبت نام
زیورآلات چرمی حضوری 1.5 ماهه 360000 ثبت نام
مشبک حضوری 1.5 ماهه 360000 ثبت نام
قالیچه های چرمی حضوری 1.5 ماهه 420000 ثبت نام
نقاشی روی چرم حضوری 1.5 ماهه 480000 ثبت نام
سوخت چرم حضوری 1 ماهه 360000 ثبت نام
رنگ شناسی حضوری 1 ماهه 360000 ثبت نام
معرق چرم حضوری 1.5 ماهه 360000 ثبت نام
کلاس های حکاکی حضوری 3ماهه 360000 ثبت نام
آموزش دوخت کیف های چرمی دست دوز حضوری 3ماهه 360000 ثبت نام
آموزش طراحی کیف حضوری 2 ماهه 480000 ثبت نام
تحلیل رفتار متقابل (TA) حضوری 20ساعت پاورپوینت 150000 ثبت نام
خودپنداره و اعتماد به نفس حضوری 8 ساعت پاورپوینت 100000 ثبت نام
مهارت قاطعیت و جرأت ورزی (توانایی نه گفتن) حضوری 8 ساعت پاورپوینت 100000 ثبت نام
خلاقیت حضوری 12ساعت جزوه آموزشی + پاورپوینت 120000 ثبت نام
تصمیم گیری و حل مساله حضوری 12ساعت جزوه آموزشی + پاورپوینت 120000 ثبت نام
آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي روش خلاق حل مسائل مهندسي TRIZ (سطح تخصصی) حضوری 16ساعت جزوه آموزشی + پاورپوینت ثبت نام
آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي روش خلاق حل مسائل مهندسي TRIZ (سطح پیشرفته) حضوری 16ساعت پاورپوینت ثبت نام
آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي استاندارد حل مساله حضوری 16ساعت کتاب + پاورپوینت 150000 ثبت نام